Liivimaa Noorteorkestri (LNO) kodukord

 • LNO proovid, pillilaagrid ja esinemised toimuvad vastavalt kunstinõukogu poolt kinnitatud ajakavale.
 • Enne proovi saadab orkestri inspektor kooli esindajale info proovil läbivõetava repertuaari kohta.
 • Proovi alguse ja lõpuaeg on eelnevalt täpselt määratletud ja nendest peetakse kinni.

Erandjuhud koos põhjendusega teatab manager proovi alguses (näiteks X kooli orketrandid peavad varem lahkuma)

 • Proovil täpse ajakava (koosmäng, töö pillirühmiti, vaheajad)  teatab dirigent või manager proovi alguses *
 • Proovi (täpselt kokkulepitud ajal) alguseks on orkestrant häälestatud pilliga oma (iste)kohal, proovil läbivõetavate teoste noodid (oma)  noodipuldil valmis.
 • Dirigent teeb lõpphäälestuse kontrolli (koos I viiuli kontsertmeistriga).
 • Proovi lõpus jagatakse järgmise proovi uue loo noodid.
 • Orkestrantide telefonid on proovi ajal hääletul režiimil ja nende kutsele reageerida ei tohi.
 • Kui dirigent on orkestri ees, siis orkestrandid ei tegele kõrvaliste asjadega (k.a jutuajamine, ringi
 • liikumine vms).
 • Kui õpilane vajab orkestritöö ajal õpetaja juhendamist, siis teeb õpetaja seda teisi mängijaid ja orkestritööd segamata.
 • Esinemisriietus on pidulik – värvikombinatsioonis must-valge  ja jalanõud on riietusega sobivad (mitte spordijalats).
 • Proovis kasutatakse vahetusjalatseid

Pillirühma proovi viib läbi pillirühma kontsertmeister.

Štrihhe ja poogna liikumise suunda määrab ainult kontsertmeister ja tema otsuste üle ei vaielda (ka teised viiuliõpetajad mitte). Kui mõnel õpetajal on soov loo esitamise suhtes midagi parandada või täpsustada, tehakse seda proovivälisel ajal (enne proovi, puhkepausi ajal või kirjali