Sisseastumine

Tere tulemast Valga Muusikakooli!  

Ootame õppima nii lapsi, noori kui ka  täiskasvanuid. Õppida on võimalik eel-, põhi- või vabaõppes.

Sobiva õppimisvõimaluse valimisel arvestame sisseastujate vanust, lapse ja lapsevanema soove, musikaalsuskatsete tulemusi ning kooli võimalusi.

Avaldusi võtame vastu ainult elektroonselt. Avalduse esitamiseks tuleb sisse logida ARNO-süsteemi https://piksel.ee/arno/valga ja avanenud vaates "minu lapsed" alt esitada avaldus/taotlus.

Avalduse/taotluse esitamisel tuleb KINDLASTI kõigepealt valida "õppeaasta 2023/2024"

Avaldusi eel- ja põhiõppesse saab esitada kuni 14. juunini 2023

Põhiõppe sisseastumise konsultatsioonid toimuvad 12. juunil 2023.a kell 17.30 ja kell 18.30

Sisseastumiskatsed põhiõppesse toimuvad 15. ja 16. juunil 2023 alates kell 11.00

Taotluse esitamisel põhiõppesse saadetakse meilile link, mille kaudu saab valida katsetele tulemise kellaaja.

Avaldusi vabaõppesse, vabaõppe stuudiosse või täiskasvanuõppesse võtame vastu alates 19. juunist.

Vabaõppe vastuvõtt kinnitatakse augusti lõpus.

Küsimuste korral palume helistada 767 9615

************************************************************************************************************************************

EELÕPE 

 • Ootame õppima 5-7 aastaseid muusikahuvilisi lapsi; õppeaeg 1-2 aastat; 
 • Nädala tunnikoormus: üks rühmatund (35 min) või üks rühmatund (35 min) ja üks pillitund (35 min) - sõltuvalt õpilase vanusest ja kooli võimalustest; 
 • Õppetasu: rühmatund 15 € kuus, pillitund + rühmatund 20 € kuus. 

Keelpillid: viiul, tšello, klassikaline kitarr 

Pärimuspillid: väikekannel, karmoška

Löökpillid 

Klahvpillid: klaver, akordion 

Puhkpillid: eufoonium, flööt, klarnet, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet 

Eelõppesse võetakse õppima ilma katseteta.

Eelõppes õppimine ei tähenda automaatset õpingute jätkamist 1. klassis - põhiõppesse astumisel tuleb sooritada vastuvõtukatsed.

 

PÕHIÕPE 

 • Ootame õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast; 
 • Nominaalne õppeaeg 7 aastat; 
 • Nädala tunnikoormus I klassis: kaks pillitundi (a' 35 min) ja kaks solfedžotundi (a' 45 min),  järgnevatel õppeaastatel tunnikoormus suureneb; 
 • Õppetasu 25 € kuus. 

Keelpillid: viiul, tšello, klassikaline kitarr 

Pärimuspillid: kandled, lõõtspill, karmoška 

Löökpillid 

Klahvpillid: klaver, akordion 

Puhkpillid: eufoonium, flööt, klarnet, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet, tuuba 

Põhiõppesse vastuvõtu aluseks on vastuvõtukatsed, mis koosnevad musikaalsuskatsest ning vestlusest lapse ja lapsevanemaga. 

 Musikaalsuskatsel tuleb: 

 • Koputada järele õpetaja poolt esitatud rütmi; 
 • Laulda järele õpetaja poolt klaveril ettemängitud helisid; 
 • Laulda järele õpetaja poolt klaveril ettemängitud meloodiat. 

VABAÕPE, VABAÕPPE STUUDIO JA TÄISKASVANUÕPE 

 • Ootame õppima muusikahuvilisi noori ja täiskasvanuid; 
 • Nädala tunnikoormus: üks individuaaltund või/ja rühmatund; 
 • Õppima võetakse vabade kohtade olemasolul; 
 • Õppetasu individuaaltunni puhul 25 € kuus, rühmatunni puhul (stuudio) 10 €
 • täiskasvanutel 45 € kuus

Keelpillid: viiul, tšello, klassikaline kitarr 

Pärimuspillid: viiul, hiiu kannel, väikekannel, rahvakannel, ukulele, eesti lõõts, mandoliin, karmoška, torupill

Löökpillid 

Klahvpillid: klaver, akordion, orel  

Puhkpillid: eufoonium, flööt, klarnet, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet, tuuba 

Rütmimuusika: basskitarr, laul, löökpillid 

Muusikatehnoloogia 

Dirigeerimine 

Õppima võetakse vabade kohtade olemasolul, katseteta, eelneva koostöö korral selle tulemuslikkust arvestades.

 

************************************************************************************************************************************

Avaldusi võtame vastu ainult elektroonselt. Avalduse esitamiseks tuleb sisse logida ARNO-süsteemi https://piksel.ee/arno/valga ja avanenud vaates "minu lapsed" alt esitada avaldus/taotlus.

Avalduse/taotluse esitamisel tuleb KINDLASTI kõigepealt valida "õppeaasta 2023/2024"

Avaldusi eel- ja põhiõppesse saab esitada kuni 14. juunini 2023

Põhiõppe sisseastumise konsultatsioonid toimuvad 12. juunil 2023.a kell 17.30 ja kell 18.30

Sisseastumiskatsed põhiõppesse toimuvad 15. ja 16. juunil 2023 alates kell 11.00

Taotluse esitamisel põhiõppesse saadetakse meilile link, mille kaudu saab valida katsetele tulemise kellaaja.

Avaldusi vabaõppesse, vabaõppe stuudiosse või täiskasvanuõppesse võtame vastu alates 19. juunist.

Vabaõppe vastuvõtt kinnitatakse augusti lõpus.

Küsimuste korral palume helistada 767 9615