OSALE KLAHVIKAMPAANIAS!

Valga Muusikakoolis õpib üle kahesaja õpilase erinevatel erialadel ning õppesuundadel ja - tasemetel. Populaarseimaks pilliks on läbi aegade olnud klaver. Kool korraldab alates 1996. aastast rahvusvahelist klaveriansamblite festivali. Kooli õpilased on saavutanud kõrgeid kohti vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Siin toimuvad õpilaskontserdid ja tipp-pianistide esinemised.

Valga Vallavalitsus korraldas hanke Valga Muusikakooli 100. sünnipäevaks uue kontsertklaveri soetamiseks. Hanke võitis IS Music Team, kelle pakutud Petrof Mistral sobib kõige paremini kooli soovi ja vajadusega.

Kooli hoolekogu on teinud ettepaneku ja vilistlased avaldanud valmisolekut toetada muusikakooli kontsertklaveri soetamisel.

Kutsume kõiki Valga Muusikakooli sõpru ettevõtmisega ühinema ja osalema klahvikampaanias!

Teie veebilehitseja ei toeta klaverit.

Klaverit hetkel häälestatakse

Sul on võimalus:

1) toetada klaveri soetamist (klikka „ANNETA“) mistahes summaga,

2) osaleda Sinu poolt valitud (ja veel vaba või osaliselt vaba) klahvi „välja ostmisel“ (klikka „OSTA KLAHV“) 50€ või 100€ või 150€ suuruse summaga ning siis seda koos valitud klahvi kaasannetajatega ühiselt teie nimeliseks klahviks pidada
või

3) Sinu poolt valitud ja veel vaba klahv 200 € eest „välja osta“(klikka „OSTA KLAHV“) ning siis seda endanimeliseks klahviks pidada. Koos annetusega on Sul võimalik edastada tervitussõnum.

Tänaseks (enne kampaania käivitamist) on kontsertklaveri toetuseks kogunenud 700€

Koos klahvi ostuga on Sul võimalik edastada ka tervitussõnum.

Valga Muusikakool on isikuandmete vastutav töötleja. Valga Muusikakool edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.Privaatsuspoliitika.