Õppetöö korraldus

Valga Muusikakooli õppetundide mahud 2017/2018 õppeaastal

EELÕPE

Eelklass I        2x23 min nädalas rühmatund

Eelklass II       1x45 min või 2x23 pillitund, 1x45 min solfedžotund

 

PÕHIÕPE

 

Õpilastel, kes alustasid oma õpinguid 2017/2018 õppeaastal põhiõppes, on edaspidi põhipilli ja solfedžotunni pikkus 1.-7. klassini 2x35 minutit nädalas.

Alates 4. klassist süvaõppes 2x45 minutit pillitund, 2x45 minutit solfedžotund.

 

Varem õpinguid alustanud õppijate tunnimahud:

II-III klass                 2*45 min pillitund, 2*45 min solfedžotund

 

IV-VII kl tavaõppe pillitund    2*35 min või 1*70

 

IV klassi tavaõppe solfedžotund     2*45 min

V- VII tavaõppe solfedžotund          1*45 minutit

 

IV-VII kl süvaõpe      2*45 min pillitund, 2*45 min solfedžotund

 

Muusikalugu    45 minutit

Üldklaver         23 minutit

Lisapill            23 minutit

Koosmusitseerimine:

            - ansamblitund                       1*45 min

            - puhkpilliansambel                45-60 minutit

            - keepilliorkester                    45-90 minutit

            - Liivimaa Noorte Orkester    keskmiselt üks kord kuus

 

 

VABAÕPE

Individuaalne pillitund          45 minutit

Solfedžotund                     45 minutit

Stuudio rühmatund             45-60 minutit