LNO eesmärk

Mittetulundusühing (MTÜ) LIIVIMAA NOORTEORKESTER

MTÜ eesmärgiks on  orkestrimuusika  edendamine, harrastamine ja propageerimine eelkõige laste ja noorte hulgas ning Lõuna-Eesti ja Põhja –Läti regiooni muusikaelu rikastamine.

MTÜ ülesanded:

 1. koondab Lõuna- Eesti ja Põhja –Läti regiooni muusikakoolide õpilased ja õpetajad koosmängu viljelemiseks – ühiseks orkestriks;
 2. võimaldab muusikutel koos musitseerida ja saada lavakogemust;
 3. korraldab orkestriproove, kontserte, meistrikursusi, festivale, tuluõhtuid, laagreid, konkursse ja muid üritusi;
 4. tegeleb orkestrile vajaliku repertuaari ja õppematerjalidega -  tellib ja soetab muusikateoseid ja muusikaalaseid kirjutisi;
 5. tegeleb noorte muusikalise silmaringi laiendamisega läbi koolituste;
 6. loob kõikvõimalikke sidemeid ja sõlmib lepinguid ühingu huvides nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega;
 7. võib asutada teiste mittetulundusühingutega liite või astuda nende liikmeks;
 8. osaleb koostööprojektides teiste ühendustega nii kodu- kui välismaal;
 9. arendab Eesti ja Läti vabariikide piirilähedaste linnade muusikaringkondade koostööd;
 10. kaasab erinevaid rahastusallikaid, fonde- ja sponsorvahendeid ühingu või ühingu partnerite huvides;
 11. kogub ja levitab orkestri tegevust puudutavat teavet;
 12. esindab oma liikmeid põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel

 

Osavõtvad muusikakoolid: Valga, Valka, Otepää, Tõrva, Antsla, Nõo, Karksi- Nuia, Abja

Liivimaa Noorteorkestri juhtimine

Inspitsent: Ants Loos

 

Kunstinõukogu:

Anton Kogan,  Tõrva MK -  dirigent

Jose´Page,  Valga MK     -   dirigent

Guntis Freibergs , Valka MK

Sirje Päss, Valga MK

Heinar Ernits, Valga ja Tõrva MK

Milvi Erm, Otepää MK

Virge Ventsel, Antsla MK

Ene Jõgi, Antsla MK

Ringa Vaiksaar, Karksi- Nuia MK

 

MTÜ juhatus:

Tiia Parmo, Valga MK

Ants Loos, Valga MK

Thea Leitmaa, Tõrva MK

Heiki Vungi, Abja MK

Jaan Tamm, Antsla MK

Ringa Vaiksaar, Karksi- Nuia MK

Milvi Erm, Otepää MK