Livonijas Jauniešu Orķestra” iekšējā kārtība

Livonijas Jauniešu Orķestra” iekšējā kārtība:

 • NVO mēģinājumi, nometnes un priekšnesumi notiek mākslinieciskās padomes noteiktā laikā.
 • Orķestra inspektors nosūta skolās informāciju par mēģinājumā plānoto repertuāru.
 • Mēģinājuma sākuma un nobeiguma laiks ir iepriekš norunāts un pie tā pieturās.
 • Par izņēmumiem un to iemesliem paziņo manager pirms mēģinājuma sākuma (piem. X skolas orķestranti būs spiesti (ātrāk) pamest mēģinājumu).
 • Precīzu mēģinājuma laika grafiku (saspēle, atsevišķu instrumentu grupu mēģinājumi, starpbrīži) izziņo diriģents vai manager pirms mēģinājuma[1].
 • Mēģinājumam sākoties (norunātā laikā), orķestrants ir noskaņojis savu  instrumentu, ir savā vietā un viņa priekšā uz (viņa) pults ir mēģinājumā atskaņojamo skaņdarbu notis.
 • Diriģents (kopā ar I vijoles koncertmeistaru) pabeidz & pārbauda noskaņošanu.
 • Mēģinājuma beigās tiek izdalītas nākamā mēģinājuma jauno skaņdarbu notis.
 • Mēģinājuma laikā orķestrantu telefoni ir izslēgti/ bez skaņas režīmā un uz to signāliem reaģēt nedrīkst.
 • Orķestranti nenodarbojas ar blakus lietām (piem. savstarpējām sarunām, pastaigāšanos u.c.), kad diriģents vada orķestri.
 • Ja mēģinājuma laikā orķestrantam vajadzīga skolotāja palīdzība, to sniedz, netraucējot citus.
 • Uzstāšanās laikā orķestrantu apģērbs ir svinīgs – melnbaltās krāsu kombinācijās un pieskaņoti apavi (sporta apavi nav pieļaujami).
 • Uz mēģinājumiem jāņem līdzi iekštelpu apavi.

[1] Atsevišķu instrumentu grupu mēģinājumus vada šīs instrumentu grupas koncertmeistars. Štrihi un lociņa kustību norāda tikai un vienīgi koncertmeistars un viņa lēmumi netiek apstrīdēti (arī citi vijoles skolotāji tos neapstrīd). Ja kādam no skolotājiem ir ieteikumi ko uzlabot vai ko precizēt, tad to dara ārpus mēģinājuma laika (pirms tā, starpbrīdī vai pa diriģenta e-pastu).

Bet, diriģents var mēģinājuma laikā griezties ar jautājumiem pie stīgu instrumentu skolotājiem.