Uudised

Pühendusega terminiviktoriin

Valga muusikakoolis toimus 2023 aasta lõpus teist korda terminiviktoriin.

 

Kui see 2022/23 õppeaastal esimest korda toimus, siis oli see ajendatud peamiselt pilliõpetajatelt kuuldud vihjetest, et õpilased ei oska võtmemärke ja ei tunne tempo- ja dünaamikatermineid. Nii võtsidki teooriaõpetajad nõuks korraldada ülekooliline terminiviktoriin “Adagio”. Koolimaja seinad, koridorid ja isegi trepiastmed olid täis võtmemärke ja termineid, nii et iga koolimajas ringiliikuja neid paratamatult märkama pidi. Osavõtt oli vabatahtlik, ent lõpuks osalesid esimesel korral pea kõik õpilased teisest kuni seitsmenda klassini. Parimad vastajaid said teemakohased auhinnad ja viktoriin tekitas õpilaste seas palju elevust.

Tiivustatuna esimese “Adagio” õnnestumisest korraldasime 2023/24 sarnase viktoriini teist korda, kutsusime kaasa osalema Antsla ja Tõrva muusikakoolid ja pühendasime kolme kooli terminiviktoriini Eesti Muusikakoolide Liidu 30ndale aastapäevale. Seekordsest viktoriinist võttis osa pea 150 õpilast. Maksimaalselt oli võimalik saada 15 punkti ja kolme kooli peale kokku oli maksimaalpunktide saajaid 16.

Terminiviktoriin “Adagio” koosneb kolmest osast - helistike ja võtmemärkide tundmine (5 ülesannet), tempoterminid (5 mõistet) ja dünaamikaterminid (5 mõistet). Õpilaste innustajad ja viktoriini eestvedajad on Reet Noorkõiv ja Eve Müür Valgas, Ene Jõgi Antslas ja Eve Müür Tõrvas. Arvame, et viktoriinist on juba kasu tõusnud ja kahe aastaga on õpilastel tekkinud soov paremini osata.

Õnnitleme kõiki tublisid osavõtjaid ja toetajaid!
Loodame traditsiooni jätkata järgmisel õppeaastal ning kutsume uusi muusikakoole osalema.Eve Müür