Uudised

Kooli kõrgeim autasu...

2. oktoobril 2023 Valga ja Valka muusikakoolide rahvusvahelise muusikapäevale pühendatud ühiskontserdil Valga Jaani Kirikus anti üle Valga Muusikakooli auhind "Peeter".

Vastavalt Valga Muusikakooli tunnustusstatuudi komisjoni otsusele 7. juunist anti meie kõrgeim autasu välja kategoorias muusikahuviliste õpilaste ja rahuloleva kontserdipubliku kujundaja ja selle sai AASTATE ÕPETAJA Lenel Rand.

Õpetaja Rand on kauaaegse ja pühendunud töö käigus õpetanud oma klaveriõpilased väga hästi pilli mängima ning juhendanud edukalt nii laulusoliste kui -kooslusi. Paljud tema õpilastest on valinud muusika või muusikaõpetuse oma elukutseks. Neli neist on meie kolleegideks Valga Muusikakoolis.

Lenel Rand on sageli suurepärase interpreedina üles astunud, olnud kunstiliseks juhiks väga paljudel meie piirkonna muusikasündmustel, olles seeläbi kontserdikülastajatele õpetajaks ja elamuste pakkujaks.

Auhind „Peeter” antakse kooli arengukavas sõnastatud ühiste väärtuste kandjale.

Oma nime sai "Peeter" kooli vilistlase, tuntud ja tunnustatud muusiku Peeter Lilje (1950 1993)
järgi. Peeter Lilje lõpetas Valga Muusikakooli 1964. aastal viiuli erialal. Aastatel 1980-1990 töötas ta Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peadirigendina ja hiljem juhatas orkestreid Soomes.

Auhind “Peeter” on klaasist taies, mille autoriks on Eesti klaasikunstnik Sofi Aršas.

Esimene „Peeter” anti välja 11.06.2022 kategoorias muusikahariduse järjepidevuse hoidja
kooli kauaaegsele direktorile Aime Lõhmusele inspireeriva õpikeskkonna loomise eest.