Uudised

Uued käitumisjuhised alates 1. novembrist

Alates 1. novembrist järgime muusikakoolis järgmisi käitumisjuhiseid:

***    Kuni 18 aastased õpilased ei pea esitama Covid-tõendit ega kuulu muusikakoolis testimisele eeldusel, et nad testitakse üldhariduskoolis.
***    Haigustunnustega või isolatsiooni määratuna kooli ei tule!
***    Kooli üldkasutatavates ruumides kanname kõik - õpilased ja kooli töötajad - maski!
***    Õpilastel palume kooli tulla võimalikult täpselt tunni alguse ajaks.
***    Kui õpilased on üldhariduskoolist distantsõppel, siis teatavad nad muusikakooli ja neile korraldatakse distantsõpe ka muusikakoolis

Hoiame vahet ja peseme või desinfitseerime käsi!Kooli juhtkond