Uudised

Vastuvõtt jätkub 25. augustil! Avaldusi ootame 20. augustini

Tere tulemast Valga Muusikakooli!  

Kuni 20. augustini on võimalik esitada muusikakooli sisseastumisavaldusi aadressil http://www.valgamuusikakool.ee/sisseastumine/
Vastuvõtt toimub 25. augustil alates kell 11.00.
Katsetele registreerimiseks saadetakse e-posti teel link.

Võtame õppima nii lapsi, noori kui ka  täiskasvanuid. Õppida on võimalik eel-, põhi- või vabaõppes. 

Sobiva õppimisvõimaluse valimisel arvestatakse sisseastujate vanust, musikaalsuskatsete tulemusi, lapse ja lapsevanema

soove ning kooli võimalusi. 

 

 

EELÕPE 

 

 • Ootame õppima 5-7 aastaseid muusikahuvilisi lapsi; 

 • Nädala tunnikoormus: üks rühmatund ja üks pillitund (sõltuvalt vanusest ja võimalustest); 

 • Õppetasu 10-12  kuus. 

 

 • Pillid: 

Keelpillid: viiul, tšello, klassikaline kitarr 

Pärimuspillid: väikekannel 

Löökpillid 

Klahvpillid: klaver, akordion 

Puhkpillid: eufoonium, flööt, klarnet, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet 

 

Eelõppesse võetakse õppima ilma katseteta. Avaldusi saab esitada kuni 20. augustini. 

 

 

 

PÕHIÕPE 

 

 • Ootame õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast; 

 • Nominaalne õppeaeg 7 aastat; 

 • Nädala tunnikoormus I klassis: kaks pillitundi ja kaks solfedžotundi,  

järgnevatel õppeaastatel tunnikoormus suureneb; 

 • Õppetasu 15  kuus. 

 

 • Pillid: 

Keelpillid: viiul, tšello, klassikaline kitarr 

Pärimuspillid: kandled, eesti lõõts 

Löökpillid 

Klahvpillid: klaver, akordion 

Puhkpillid: eufoonium, flööt, klarnet, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet, tuuba 

 

Põhiõppesse vastuvõtu aluseks on vastuvõtukatsed, mis koosnevad musikaalsuskatsest ning vestlusest lapse ja lapsevanemaga. 

 

Sisseastumisavalduste vastuvõtt põhiõppesse toimub kuni 20. augustini 

 

 

Vastuvõtt toimub 25. augustil alates kell 11.00. 

Katsetele registreerimiseks saadetakse e-posti teel link. 

 

 

Musikaalsuskatsel tuleb: 

 

 • Esitada üks lapsele tuttav laul (vähemalt üks salm ja refrään); 

 • Koputada järele õpetaja poolt esitatud rütmi; 

 • Laulda järele õpetaja poolt klaveril ettemängitud helisid; 

 • Laulda järele õpetaja poolt klaveril ettemängitud meloodiat. 

 

Kinnituskiri kooli vastuvõtmise kohta saadetakse 30. augustiks e-posti teel. 

 

 

 

VABAÕPE, VABAÕPPE STUUDIO JA TÄISKASVANUÕPE 

 

 • Ootame õppima muusikahuvilisi noori ja täiskasvanuid; 

 • Nädala tunnikoormus: üks individuaaltund või/ja rühmatund; 

 • Õppima võetakse vabade kohtade olemasolul; 

 • Õppetasu 15  kuus, täiskasvanutel 25  kuus. 

 

 • Pillid: 

Keelpillid: viiul, tšello, klassikaline kitarr 

Pärimuspillid: viiul, hiiu kannel, väikekannel, rahvakannel, ukulele, eesti lõõts, mandoliin, karmoška, kitarr 

Löökpillid 

Klahvpillid: klaver, akordion, orel  

Puhkpillid: eufoonium, flööt, klarnet, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet, tuuba 

Rütmimuusika: basskitarr, laul, löökpillid 

Muusikatehnoloogia 

Dirigeerimine 

 

Vastuvõtt vabaõppesse toimub 19. augustini avalduste alusel. 

 

Kinnituskiri kooli vastuvõtmise kohta saadetakse 27. augustiks e-posti teel.