Uudised

Meeldetuletus

Tuletame teile meelde, et kui Terviseamet on õpilase eneseisolatsiooni määranud, ei tohi ta ka muusikakooli kohale tulla.

Kui tervis lubab, siis võib ta õppetööst osa võtta distantsõppe vormis.


Palume aineõpetajat informeerida ja lapsevanematel teha Stuudiumisse sellekohane märge
(puudumise põhjendamine - muu - teiepoolne selgitus)


Head tervist soovides
kooli juhtkond