Uudised

Õppeaasta lõpetamisest

PÕHIÕPPE VII KLASS
N: 7. mail VII klassi muusikaloo lõputöö esitamise tähtaeg (Stuudiumis Teras, tagasiside 14. maiks)
K: 20. mail hinnete väljapanek VII klassile
R: 22. mai direktori käskkiri lõpueksamitele lubamise kohta
E: 25. mail arvestuslik töö solfedžos (elektrooniline)
T: 2. juunil saata Stuudiumi Terasse põhipilli lõpeksami kava kodused salvestused
N: 4. juunil õppenõukogu koosolek - lõpueksamite kokkuvõte
R: 5. juunil lõputunnistuste edastamine elektrooniliselt

PÕHIÕPPE I - VI KLASS, EELÕPE JA VABAÕPE
K: 27. mail hinnete väljapanek
E: 8. juunil õppenõukogu koosolek - õppeaasta õppetöö tulemused põhiõppe 1. - 6 klassis , eelõppes ja vabaõppes
T: 9. juunil kokkuvõtted Stuudiumisse (tunnistused, kiituskirjad, tänukirjad)


Tähelepanu!
Info kolmanda trimestri ja õppeaasta hindamise kohta edastame 8. mail.

Kui eriolukord alates 18. maist muutub, siis sellekohase täiendava info õppetöö läbiviimise kohta edastame hiljemalt 15. mail.