Sisseastumisavaldus

AVALDUS Valga muusikakooli direktorile

Palun minu laps
Eesnimi*
Perekonnanimi*
Isikukood*
Sünniaeg
Postiaadress*
Vastu võtta järgneva eriala klassi: - järjesta pillieelistused nt. 1.klaver, 2.akordion, 3.kitarr
Eriala **
Eriala **
Eriala **

Õppevorm:

Õppevorm
Lapse üldkooli nimi ja klass*
Muusikaline ettevalmistus
Millised muusikainstrumendid on kodus

Õppetasu maksja:

Ees- ja perekonnanimi*
Isikukood **
Telefon*
E-post **
P.S. Lapsevanemal lasub vastutus õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse maksmise eest.
Please leave empty: