TÄIENDAV VASTUVÕTT VALGA MUUSIKAKOOLI TOIMUB TEISIPÄEVAL, 22. AUGUSTIL KELL 17.00

 

SISSEASTUMINE VALGA MUUSIKAKOOLI  2017/2018 õppeaastaks

 

1. Muusikakooli astumiseks esitab õpilane või alaealise õpilase seaduslik esindaja avalduse.

2. Õpilasi võetakse vastu eelõppesse, põhiõppesse ja vabaõppesse

EELÕPPESSE - soovitavalt vanuses 5-8 aastat.

Eelõppe eesmärk on valmistada last ette edasisteks muusikaõpinguteks.

Eelõpe koosneb kahest astmest -

EELKLASS I (noodiõpe ) ja

EELKLASS II (noodiõpe+ pilliõpe).

 

PÕHIÕPPESSE -  soovitavalt vanuses 7- 10 aastat

 

VABAÕPPESSE - ootame kandideerima kooli juba lõpetanud õpilasi, kes soovivad õppida uut pilli või jätkata koosmusitseerimist, samuti täiskasvanuid.

VABAÕPPE STUUDIOSSE (ainult rühmaõpe) ootame kandideerima kõiki huvilisi.

Vabaõppesse  õppida soovijad võetakse vastu vabade kohtade olemasolul, vabaõppe stuudiogrupid avatakse juhul kui on piisavalt soovijaid.

3. Valga Muusikakoolis on võimalik õppida järgmisi pille:

klaver,

orel,

akordion,

viiul,

klassikaline kitarr, 

tšello,

saksofon,

klarnet,

trompet,

tromboon,

flööt,

plokkflööt,

eufoonium,

löökpillid (ksülofon, trummid),

pärimuspillid (kannel ja lõõts)

laul

basskitarr (hetkel ainult vabaõppes)

 

Vastuvõtukatsed koosnevad kolmest komponendist:

         1) ettevalmistatud laulu esitamine

         2) helide järelelaulmine

         3) rütmikatse

 

Õppetasud

Eelõpe I                       10.-

Eelõpe II                      12.-

Põhiõpe                       15.-

Vabaõpe                      15.-

Vabaõppe stuudio         10.-

Täiskasvanuõpe            25.-

 

Sisseastumisavaldust on võimalik esitada: