Vastuvõtt Valga Muusikakooli 2018/19 õppeaastaks

 

Põhiõppesse võetakse üldjuhul õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 8. eluaastast.

Põhiõppesse kandideerimine toimub sisseastumiskatsete alusel. Katsetele eelneb konsultatsioon.

Põhiõppe rütmimuusika laulu erialale võetakse õpilasi vastu pärast muusikakooli noorema astme läbimist (pärast 4. klassi lõpetamist).

 

Sisseastumisavaldusi ootame hiljemalt 6. juuniks 2018. Avaldusi saab esitada kooli kantseleisse (Kesk 22 Valga) või digitaalselt allkirjastatuna (link avaldusele) kooli e-posti aadressile kool@valgamuusikakool.ee või aadressil http://www.valgamuusikakool.ee/vastuvott/sisseastumisavaldus/.

 

Põhiõppesse kandideerimiseks läbitakse musikaalsuskatsed, millega kontrollitakse:

viisipidamist

(NÄITED -

https://www.youtube.com/watch?v=oZR-hHso6dM ;

https://www.youtube.com/watch?v=3uUpwYOkgSA ;

https://www.youtube.com/watch?v=rfJPsOmHBMA;

https://www.youtube.com/watch?v=3VSQp0hNMaE );

rütmitunnet;

muusikalist kuulmist;

muusikalist mälu.

 

Musikaalsuskatsetele järgneb individuaalne vestlus lapse ja lapsevanemaga. Vestluse eesmärgiks on õpilase ja lapsevanemate ootuste väljaselgitamine muusikaõppele.

Konsultatsioon toimub 5. juunil 2018. aastal kell 17.00 klassis 15. Konsultatsioonil tutvustatakse musikaalsuskatseid ja õppimisvõimalusi Valga Muusikakoolis.

Sisseastumiskatsed toimuvad 13. juunil 2018 kell 10.00. Täpne ajakava selgub pärast avalduste esitamist.

Sisseastumiskatsete tulemused tehakse teatavaks 18. juuniks.

Täiendav vastuvõtt vabadele kohtadele toimub augustis 2018.

 

Eelõppesse oodatakse muusikahuvilisi lapsi üldjuhul alates 5. eluaastast. Vastuvõtt toimub lapsevanema avalduse (link avaldusele) alusel, eelõppesse katseid ei toimu. Avalduste esitamise tähtaeg 14. juuni 2018.

Eelõppes õppimiseks on kaks võimalust:

  1. Mudilasring (eelkooliealised lapsed seisuga 1. september 2018), kus põhirõhk on lapse musikaalsuse arendamisel läbi laulu, rütmika ja muusika kuulamise;
  2. Ettevalmistusklass (üldjuhul üldhariduskooli 1. klassi õpilased seisuga 1. september 2018), kus õpilasele on võimaldatud üks pillitund ning laulu- ja rütmikatunnid.

 

Vastuvõtt vabaõppesse toimub sügisel (täiendav info 25. augustiks 2018).

 

Valga Muusikakoolis on võimalik õppida järgmisi pille:

klaver,

orel,

akordion,

viiul,

klassikaline kitarr, 

tšello,

saksofon,

klarnet,

trompet,

tromboon,

flööt,

plokkflööt,

eufoonium,

löökpillid (ksülofon, trummid),

pärimuspillid (kannel ja lõõts)

basskitarr (hetkel ainult vabaõppes)

 

Õppetasud

 

Eelõpe I                       10.-

Eelõpe II                      12.-

Põhiõpe                       15.-

Vabaõpe                      15.-

Vabaõppe stuudio         10.-

Täiskasvanuõpe            25.-