VASTUVÕTUINFO 2019

 

Valga Muusikakooli võetakse vabadele kohtadele vastu lapsi, noori ja täiskasvanuid. Õppida on võimalik põhi-, eel- või vabaõppes.

Sobiva õppimisvõimaluse valimisel arvestatakse sisseastujate vanust, musikaalsuskatsete tulemusi, lapse ja lapsevanema soove ning kooli võimalusi.

 

EELÕPE

 • õppima oodatakse 5-7 aastaseid lapsi;
 • nädala tunnikoormus: 1x laulu- ja rütmikatund ning hiljemalt alates jaanuarikuust lisandub pillitund;

keelpillid: viiul, tšello, klassikaline kitarr

pärimuspillid: kandled, lõõts

löökpillid 

klahvpillid: klaver, akordion

puhkpillid: eufoonium, flööt, klarnet, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet;

 • õppetasu 10-12 € kuus

Õppima võetakse sisseastumiskatseteta, avaldus esitada hiljemalt 14. juuniks 2019.

 

 

PÕHIÕPE 

 • õppima oodatakse lapsi alates 7. eluaastast;
 • nominaalne õppeaeg 7 aastat;
 • nädala tunnikoormus I klassis: 2x pillitund ja 2x solfedžotund, järgnevatel aastatel tunnikoormus suureneb

keelpillid: viiul, tšello, klassikaline kitarr 

pärimuspillid: kandled, lõõts

löökpillid

klahvpillid: klaver, akordion, orel

puhkpillid: eufoonium, flööt, klarnet, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet;

 • õppetasu 15 € kuus

Vastuvõtu aluseks on sisseastumiskatsed, mis koosnevad musikaalsuskatsest ja vestlusest lapse ja lapsevanemaga.

Sisseastumisavaldused  põhiõppesse esitada hiljemalt 1. juuniks 2019.

Soovijatel on võimalus osaleda avatud tundides 23. ja 30. mail kell 13.25-14.

Konsultatsioon toimub 3. juunil 2019. aastal kell 17.00 klassis 15.

Konsultatsiooni käigus tutvustatakse musikaalsuskatseid ja õppimisvõimalusi Valga Muusikakoolis.

Sisseastumiskatsed toimuvad 5. juunil 2019 alates kell 10.00.

Musikaalsuskatsel hinnatakse viisipidamist (laul), muusikalist kuulmist ja mälu ning rütmitunnet.

 

(NÄITED -

https://www.youtube.com/watch?v=oZR-hHso6dM ;

https://www.youtube.com/watch?v=3uUpwYOkgSA ;

https://www.youtube.com/watch?v=rfJPsOmHBMA;

https://www.youtube.com/watch?v=3VSQp0hNMaE );

 

VABAÕPE

 • õppima oodatakse kooli vilistlasi ja täiskasvanuid;
 • nädala tunnikoormus: 1x individuaaltund või/ja rühmatund

keelpillid: viiul, tšello, klassikaline kitarr, basskitarr

pärimuspillid: kandled, lõõts, ukulele

löökpillid

klahvpillid: klaver, akordion, orel

puhkpillid: eufoonium, flööt, klarnet, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet

laul

muusikatehnoloogia

 • õppetasu 15 € kuus, täiskasvanutel 25 € kuus.

 

VABAÕPPE STUUDIO

 • õppima oodatakse kõiki muusikahuvilisi lapsi ja noori
 • vabaõppe stuudiogrupp moodustatakse vastavalt võimalustele vähemalt 3 huvilise korral

kitarr, löökpillid, klahvpillid ja rütmika, ukulele, pärimusmuusika

 • õppetasu 10 € kuus

Vastuvõtt vabaõppesse toimub sügisel (täiendav info 28. augustiks 2019).