Hoolekogu

Valga Muusikakooli hoolekogu 2016/2017

Lapsevanemate esindajad: Kerli Lill, Klaarika Verte

Kooli toetavate organisatsioonide esindajad: Indrek Kuhi, Raivo Laine

Pedagoogide esindajad: Ants Loos, Olga Krivtsova

Valga Linnavalitsuse esindaja - Anneli Rants

Õpilaste esindaja  - Marek Vodi

Valga Linnavolikogu poolt määratud isik - Külliki Siilak