Muusikakooli missioon ja visioon

Missioon -

Võimaldame igale kogukonna muusikahuvilisele võimete- ja soovikohase muusikahariduse.

 

Visioon -

Valga Muusikakool on piirkondlik muusikahariduse keskus uuenevas ja traditsioone hoidvas keskkonnas.