Ainekavad

AKORDION - süva (84757)-, tava (188757) - ja vabaõppe (84767) õppekava

KLAVER - süva (84731), tava (188697)- ja vabaõppe (84766) õppekava 

VIIUL - süva (84760)-, tava (188678)- ja vabaõppe (84768) õppekava

KITARR - süva (84758)-, tava- (188777) ja vabaõppe (84774) õppekava

FLÖÖT - süva (84761)- ja tavaõppe (188717) õppekava

PLOKKFLÖÖT - süva (84762)- ja tavaõppe (106750) õppekava

SAKSOFON - süva (84764)- ja tavaõppe (188797)õppekava

KLARNET - süva (84763)- ja tavaõppe (188677) õppekava

VASKPILLID - süva (84765)- ja tavaõppe (188737) õppekava

PÄRIMUSMUUSIKA - süva- ja tavaõppekava (84759)

OREL - vabaõppe (84770) õppekava

PUHKPILLID - vabaõppe (84773) õppekava

RÜTMIMUUSIKA - tavaõppe (188998) õppekava

LAUL - vabaõppe (84772) õppekava

LÖÖKPILLID - süva (188997)- , tava (106746)- ja vabaõppe (84771) õppekava

EELÕPE - õppekava (106745)    

MUUSIKALUGU - õppekava (106747)     

SOLFEDŽO - süva-, tava-, vabaõppe õppekava